Proteesimine

Proteesimise eesmärk on hammaste funktsiooni ja esteetika taastamine. Valmistame kolme liiki proteese: suust eemaldatavad, suhu fikseeritud ja kombineeritud proteesid.

Proteeside valmistamisel lähtume patsiendi soovidest ja võimalustest, tehes eelnevalt raviplaani.

Hambakroonid, sildproteesid

Hambakroonide paigaldamisega saab edukalt korrigeerida hambumuskõrgust, hammaste asendit ja ka värvust. Ka pärast juureravi teostamist võib olla vajalik hambale krooni või panuse asetamine, et tagada piisav tugevus mälumisjõududele vastupidamiseks. Tugevalt lagunenud krooniosaga hammast saab restaureerida:

  • täiskeraamilise krooniga
  • metallokeraamilise krooniga
  • metallkrooniga

Kroonid valmistatakse hambalaboris ja valmistöö tsementeeritakse eelnevalt kujundatud hambaköndile.

Puuduva hamba asendamiseks võib kasutada näiteks sildproteesi, mis on naaberhammastele toetuv suust mitte-eemaldatav konstruktsioon. Silla valmistamine on soovitav, kui puuduvat hammast piiravad naaberhambad on tugevalt kahjustatud ning vajavad kroonimist. Kui aga naaberhambad kroonimist ei vaja, oleks soovituslik kaaluda puuduva hamba asendamist üksiku implantaadiga.

Laminaadid

Täiskeraamilisi laminaate kasutatakse hammaste esteetiliseks proteesimiseks, nende abil saab parandada nii üksiku hamba kui ka terve hambarea hammaste kuju ja värvi. Juhul, kui hambal on tehtud juureravi, on soovitatav pigem kasutada täiskeraamilist krooni, kuna see tagab hambale parema toestuse.

Laminaadiga kaetakse üldiselt esihambaid. Laminaate valmistatakse hammastele, millel ei ole tehtud juureravi, sest juureravi on näidustus kroonimiseks.

Laminaatide asetamise võimalikkuse üle saab otsustada proteesiarst.

Suust eemaldatavad proteesid

Suust eemaldatavaid proteese kasutatakse olukorras, kus on puudu suurem hulk hambaid või on puuduvate hammaste piirkonnas säilinud vähe luud.

Büügelproteesil on metallkarkass, mis annab proteesile tugevuse ja võimaldab proteesile anda väiksemad mõõtmed, mis omakorda suurendab selle kasutamismugavust. Büügelprotees asendab puuduvaid hambaid ja valmistatakse siis, kui sildade valmistamine ja/või implantaatide paigaldamine ei ole võimalik. Büügelproteesi võib peale puhastamist ööseks suhu jätta.

Kombineeritud proteesimise puhul osad hambad taastatakse kroonide või sildadega, osad aga asendatakse eemaldatava proteesiga.

Plaatproteese valmistatakse plastmassist, ainult vajaduse korral võidakse kasutada lisaks plastmassile metallist klambreid. Antud proteesi kasutatakse siis, kui enamus oma hambaid on kaotatud. Plaatproteesi ei ole soovituslik kasutada üksikute hammaste asendamiseks, kuigi see on üks odavamat tüüpi proteesidest. Kuna plastmass kogub toitu rohkem kui teised materjalid ning soodustab omahammastesse igemeäärsetele aladele aukude teket, tuleb plaatproteese sagedamini kontrollida! Väga tähtis on korralik suuhügieen!

Suust eemaldatava proteesi hooldus

  1. Pärast proteesi paigaldamist võib proteesi kandmine olla esialgu ebamugav. Esimesed kaks nädalat proteesi valmimise järgselt on kõige raskemad ning suu peab uue olukorraga harjuma. Esimesel päeval on soovitav palju sooja juua, et suu uue objektiga paremini kohaneks. Samuti tuleb harjutada söömist ja diktsiooni.
  2. Proteesid võivad öösiti suus olla, kuid suule tuleb anda proteesivaba aega, et limaskest saaks puhata. Kui protees ei ole suus, tuleb seda hoida niiskes keskkonnas. Selleks on olemas spetsiaalsed mugavad proteesikarbid. Vastasel korral proteesimaterjal kuivab ning muutub hapraks ning võib ka kuju muuta. Samuti võib proteese hoida näiteks niiskes salvrätis.
  3. Proteesi tuleb kaks korda päevas hoolikalt puhastada. Proteese tuleb pesta voolava vee all ja kasutada proteeside puhastamiseks mõeldud vahendeid (vees lahustuvad tabletid ja kontsentreeritud lahused), mis aitavad proteese desinfitseerida. Vajadusel kasutatakse spetsiaalset pehmet harja. Eriti hoolikalt tuleb puhastada tugihoideklambrite piirkonda. Proteesihooldustooteid saab osta meie kliinikust või apteegist.
  4. Esimestel päevadel peale proteesi paigaldust tuleb süüa ainult pehmet toitu. Protees võib suu limaskesta mõnes kohas veidi ära hõõruda, sel juhul tuleb valulikule kohale määrida näiteks saialilleõli. Esimese paari nädala jooksul kutsub proteesiarst patsiendi ka tagasi ülevaatusele, et kontrollida proteesiga harjumist ja hügieenivõtteid.
  5. Suust eemaldatavaid proteese tuleb käia kliinikus näitamas vähemalt 1-2 korda aastas. Suu anatoomia on pidevas muutumises ning vajadusel tuleb proteese baseerida, s.o plastmassmaterjali lisada. Selleks võetakse jäljendid ja protees korrigeeritakse jäljendite alusel hambalaboris.